Σουρινάμ Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου SUR Σουρινάμ

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Σουρινάμ SR : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ασία Εξωτερικου Εμποριου 

Σουρινάμ -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
SURINAME Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Σουρινάμ -  Εισαγωγή: 750 Εισαγωγή/Κόσμος=0.01%. Εισαγωγή/GDP= 0.075.
Σουρινάμ -  Εξαγωγη: 881 Εξαγωγη/Κόσμος=0.01%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 78.38%.

Σουρινάμ 100 Γλώσσα
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Γεωγραφία: -55.911,4.126,5

Σουρινάμ  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  Πανηγύρια



EENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Σουρινάμ, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο