Ρουμανία Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου ROM Ρουμανία

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρουμανία RO : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ευρώπη Εξωτερικου Εμποριου  Ελλάδα 

Ρουμανία -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
ROMANIA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Ρουμανία -  Εισαγωγή: 38,150 Εισαγωγή/Κόσμος=0.37%. Εισαγωγή/GDP= 3.815.
Ρουμανία -  Εξαγωγη: 27,720 Εξαγωγη/Κόσμος=0.27%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 35.28%.  

Ρουμανία Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση: 70.58
100
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 186700 (PPP)
κατά κεφαλήν: 8,400 USD
World 9,300
Νόμισμα  (ISO= )
Πληθυσμός: 22,303,552
Ανεργία: 5.50%
Km2= 237,500.00

Ρουμανία  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 63,2
Επιχείρηση= 74,9
εμπόριο= 85,8
Κυβέρνηση 70,0
Νόμισμα= 75,0
Επενδύσεων= 60
Χρηματοοικονομικά= 50
Πνευματική ιδιοκτησία= 35
Η διαφθορά= 37
Labor= 57,1
100 Best
Η διαφθορά= 3,8
10 Διαφάνεια

Ρουμανία Συμφωνίες: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


Ρουμανία Εξαγωγη Ρουμανία Master εξωτερικό εμπόριο Ρουμανία     
Europe România  ().  Bucarest, Constanta, Bacau, Oradea, Arad, Craiova, Pitesti, Brasov, Giurgiu.  Γλώσσα: Romanian Română (ro).  Νόμισμα:  ().  ISO = RO  ISO3 = ROM. 

Ρουμανία 100 Γλώσσα
GMT= +2:00.  Tel= 40 (1).  Volt= 110/220v.  Γεωγραφία: 24.969,45.843,5

Ρουμανία  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Ρουμανία, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο