Μακεδονίας Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου MKD Μακεδονίας

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Μακεδονίας MK : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ευρώπη Εξωτερικου Εμποριου  Ελλάδα 

Μακεδονίας -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
MACEDONIA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Μακεδονίας -  Εισαγωγή: 3,196 Εισαγωγή/Κόσμος=0.03%. Εισαγωγή/GDP= 0.3196.
Μακεδονίας -  Εξαγωγη: 2,047 Εξαγωγη/Κόσμος=0.02%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 33.72%.  

Μακεδονίας Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση: 60.08
100
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 15550 (PPP)
κατά κεφαλήν: 7,600 USD
World 9,300
Νόμισμα Mden (ISO= MKD)
Πληθυσμός: 2,050,554
Ανεργία: 38.00%
Km2= 25,333.00

Μακεδονίας  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 61,2
Επιχείρηση= 58,2
εμπόριο= 81,6
Κυβέρνηση 65,1
Νόμισμα= 85,4
Επενδύσεων= 50
Χρηματοοικονομικά= 60
Πνευματική ιδιοκτησία= 30
Η διαφθορά= 33
Labor= 59,8
100 Best
Η διαφθορά= 3,6
10 Διαφάνεια

Μακεδονίας Συμφωνίες: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


Μακεδονίας Εξαγωγη Μακεδονίας Master εξωτερικό εμπόριο Μακεδονίας    Skopje 
Europe Македонија  (of The former Yugoslav Republic of Macedonia).  Skopje, Tetovo, Stip, Bitola, Kicevo, Gostivar, Strumica, Stip.  Γλώσσα: Macedonian македонски јазик (mk).  Νόμισμα: denar (Mden).  ISO = MK  ISO3 = MKD. 

Μακεδονίας 100 Γλώσσα
GMT= +1:00.  Tel= 389 (91).  Volt= .  Γεωγραφία: 21.697,41.599,5

Μακεδονίας  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Μακεδονίας, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο