Ιταλία Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου ITA Ιταλία

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιταλία IT : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ευρώπη Εξωτερικου Εμποριου  Ελλάδα 

Ιταλία -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
ITALY Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Ιταλία -  Εισαγωγή: 369,200 Εισαγωγή/Κόσμος=3.59%. Εισαγωγή/GDP= 36.92.
Ιταλία -  Εξαγωγη: 371,900 Εξαγωγη/Κόσμος=3.60%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 44.89%.  

Ιταλία Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση: 78.8
100
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 1651000 (PPP)
κατά κεφαλήν: 28,400 USD
World 9,300
Νόμισμα EUR or (ISO= EUR)
Πληθυσμός: 58,133,509
Ανεργία: 7.90%
Km2= 301,230.00

Ιταλία  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 61,4
Επιχείρηση= 78,7
εμπόριο= 80,8
Κυβέρνηση 24,7
Νόμισμα= 80,8
Επενδύσεων= 70
Χρηματοοικονομικά= 60
Πνευματική ιδιοκτησία= 50
Η διαφθορά= 52
Labor= 61,3
100 Best
Η διαφθορά= 4,8
10 Διαφάνεια

Ιταλία Συμφωνίες: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


Ιταλία Εξαγωγη Ιταλία Master εξωτερικό εμπόριο Ιταλία    Rome 
Europe Italia  (Italian).  Roma, Salermo, Taranto, Bari, Verona, Milano, Turin,Torino, Genova, Trieste, Venice, Venezia, Livorno.  Γλώσσα: Italiano (it).  Νόμισμα: Euros (EUR or ).  ISO = IT  ISO3 = ITA. 

Ιταλία 100 Γλώσσα
GMT= +1:00.  Tel= 39 (6).  Volt= 110/220v.  Γεωγραφία: 12.071,42.79,5

Ιταλία  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Ιταλία, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο