Σαμόα Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου WSM Σαμόα

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Σαμόα WS : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI 

Σαμόα -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
SAMOA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Σαμόα -  Εισαγωγή: 285 Εισαγωγή/Κόσμος=0.00%. Εισαγωγή/GDP= 0.0285.
Σαμόα -  Εξαγωγη: 94 Εξαγωγη/Κόσμος=0.00%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 37.90%.

Σαμόα 100 Γλώσσα
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Γεωγραφία: -172.159,-13.758,5

Σαμόα  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Σαμόα, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο