Τόγκα Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου TON Τόγκα

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τόγκα TO : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ασία Εξωτερικου Εμποριου 

Τόγκα -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
TONGA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Τόγκα -  Εισαγωγή: 122 Εισαγωγή/Κόσμος=0.00%. Εισαγωγή/GDP= 0.0122.
Τόγκα -  Εξαγωγη: 34 Εξαγωγη/Κόσμος=0.00%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 63.93%.

Τόγκα 100 Γλώσσα
GMT= -11:00.  Tel= 676.  Volt= 220v.  Γεωγραφία: -174.836,-20.402,5

Τόγκα  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Τόγκα, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο