Ανατολικό Τιμόρ Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου TMP Ανατολικό Τιμόρ

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ανατολικό Τιμόρ TL : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ασία Εξωτερικου Εμποριου 

Ανατολικό Τιμόρ -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
TIMOR-LESTE Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Ανατολικό Τιμόρ -  Εισαγωγή: 202 Εισαγωγή/Κόσμος=0.00%. Εισαγωγή/GDP= 0.0202.
Ανατολικό Τιμόρ -  Εξαγωγη: 10 Εξαγωγη/Κόσμος=0.00%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 57.30%.  

Ανατολικό Τιμόρ Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 370 (PPP)
κατά κεφαλήν: 400 USD
World 9,300
Νόμισμα  (ISO= )
Πληθυσμός: 0
Ανεργία: 50.00%
Km2=

Ανατολικό Τιμόρ  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 50,5
Επιχείρηση= 47,0
εμπόριο= 73
Κυβέρνηση 84,0
Νόμισμα= 74,1
Επενδύσεων= 30
Χρηματοοικονομικά= 20
Πνευματική ιδιοκτησία= 20
Η διαφθορά= 26
Labor= 66,0
100 Best
Η διαφθορά= 2,2
10 Διαφάνεια

Ανατολικό Τιμόρ Συμφωνίες: Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την Ασία και τον Ειρηνικό (ESCAP), BOAO Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


Ανατολικό Τιμόρ Εξαγωγη Ανατολικό Τιμόρ Master εξωτερικό εμπόριο Ανατολικό Τιμόρ     
Asia TIMOR-LESTE  ().  East Nusa Tenggara, Kupang, Baucau.  Γλώσσα: Português (pt).  Νόμισμα:  ().  ISO = TL  ISO3 = TMP. 

Ανατολικό Τιμόρ 100 Γλώσσα
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Γεωγραφία: 125.853,-8.822,5

Ανατολικό Τιμόρ  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Ανατολικό Τιμόρ, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο