Σλοβενία Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου SVN Σλοβενία

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Σλοβενία SI : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ευρώπη Εξωτερικου Εμποριου  Ελλάδα 

Σλοβενία -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
SLOVENIA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Σλοβενία -  Εισαγωγή: 19,620 Εισαγωγή/Κόσμος=0.19%. Εισαγωγή/GDP= 1.962.
Σλοβενία -  Εξαγωγη: 18,530 Εξαγωγη/Κόσμος=0.18%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 90.27%.  

Σλοβενία Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση: 82.4
100
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 42260 (PPP)
κατά κεφαλήν: 21,000 USD
World 9,300
Νόμισμα SIT (ISO= SIT)
Πληθυσμός: 2,010,347
Ανεργία: 9.80%
Km2= 20,273.00

Σλοβενία  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 62,9
Επιχείρηση= 84,5
εμπόριο= 85,8
Κυβέρνηση 38,4
Νόμισμα= 78,6
Επενδύσεων= 60
Χρηματοοικονομικά= 50
Πνευματική ιδιοκτησία= 60
Η διαφθορά= 66
Labor= 42,8
100 Best
Η διαφθορά= 6,7
10 Διαφάνεια

Σλοβενία Συμφωνίες: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


Σλοβενία Εξαγωγη Σλοβενία Master εξωτερικό εμπόριο Σλοβενία    Ljubljana 
Europe Slovenija  (Slovene).  Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Jesenice, Kammic, Novo Mesto, Velenje, Ptuj, Maribor.  Γλώσσα: Slovenian slovenščina (sl).  Νόμισμα: tolar (SIT).  ISO = SI  ISO3 = SVN. 

Σλοβενία 100 Γλώσσα
GMT= +1:00.  Tel= 386 (61).  Volt= 220v.  Γεωγραφία: 14.82,46.12,5

Σλοβενία  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Σλοβενία, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο