ΣΕΡΒΊΑ Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου YUG ΣΕΡΒΊΑ

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΣΕΡΒΊΑ RS : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ευρώπη Εξωτερικου Εμποριου  Ελλάδα 

ΣΕΡΒΊΑ -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
SERBIA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
ΣΕΡΒΊΑ -  Εισαγωγή: 11,940 Εισαγωγή/Κόσμος=0.12%. Εισαγωγή/GDP= 1.194.
ΣΕΡΒΊΑ -  Εξαγωγη: 5,485 Εξαγωγη/Κόσμος=0.05%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 60.71%.  

ΣΕΡΒΊΑ Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 28700 (PPP)
κατά κεφαλήν: 2,700 USD
World 9,300
Νόμισμα  (ISO= )
Πληθυσμός: 0
Ανεργία: 31.60%
Km2=

ΣΕΡΒΊΑ  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 56,6
Επιχείρηση= 56,0
εμπόριο= 78
Κυβέρνηση 46,3
Νόμισμα= 65,8
Επενδύσεων= 40
Χρηματοοικονομικά= 50
Πνευματική ιδιοκτησία= 40
Η διαφθορά= 34
Labor= 70,0
100 Best
Η διαφθορά= 3,4
10 Διαφάνεια

ΣΕΡΒΊΑ Συμφωνίες: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


ΣΕΡΒΊΑ Εξαγωγη ΣΕΡΒΊΑ Μάθημα: Να κάνει επιχειρήσεις σε ΣΕΡΒΊΑ     
Europe Србија  ().  .  Γλώσσα:  ().  Νόμισμα:  ().  ISO = RS  ISO3 = YUG. 

ΣΕΡΒΊΑ 100 Γλώσσα
GMT= +1:00.  Tel= .  Volt= 220v.  Γεωγραφία:

ΣΕΡΒΊΑ  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση ΣΕΡΒΊΑ, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο