Λιθουανία Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου LTU Λιθουανία

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Λιθουανία LT : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Ευρώπη Εξωτερικου Εμποριου  Ελλάδα 

Λιθουανία -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
LITHUANIA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Λιθουανία -  Εισαγωγή: 13,330 Εισαγωγή/Κόσμος=0.13%. Εισαγωγή/GDP= 1.333.
Λιθουανία -  Εξαγωγη: 10,950 Εξαγωγη/Κόσμος=0.11%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 48.44%.  

Λιθουανία Οικονομια
Παγκοσμιοποίηση: 77.24
100
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 50120 (PPP)
κατά κεφαλήν: 13,900 USD
World 9,300
Νόμισμα LTL (ISO= LTL)
Πληθυσμός: 3,585,906
Ανεργία: 5.30%
Km2= 65,200.00

Λιθουανία  Επιχείρηση  
Οικονομια - Ελευθερια
= 70,0
Επιχείρηση= 82,4
εμπόριο= 85,8
Κυβέρνηση 65,3
Νόμισμα= 75,8
Επενδύσεων= 70
Χρηματοοικονομικά= 80
Πνευματική ιδιοκτησία= 50
Η διαφθορά= 48
Labor= 54,6
100 Best
Η διαφθορά= 4,6
10 Διαφάνεια

Λιθουανία Συμφωνίες: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα ΠΤ.


Λιθουανία Εξαγωγη Λιθουανία Master εξωτερικό εμπόριο Λιθουανία    Vilnius 
Europe Lietuva  (Lithuanian).  Vilnius, Klaipeda, Butinge, Slauliai, Utena, Alytus, Kaunas, Jonava, Vilniaus, Klaipėdos, Būtingės naftos, Utenos, Alytaus, Kauno.  Γλώσσα: Lithuanian lietuvių kalba (lt).  Νόμισμα: litas; litai [pl.] (LTL).  ISO = LT  ISO3 = LTU. 

Λιθουανία 100 Γλώσσα
GMT= +3:00.  Tel= 370 (2).  Volt= 220v.  Γεωγραφία: 23.898,55.335,5

Λιθουανία  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Λιθουανία, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο