Κομόρες Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου COM Κομόρες

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κομόρες KM : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Αφρική Εξωτερικου Εμποριου 

Κομόρες -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
COMOROS Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Κομόρες -  Εισαγωγή: 115 Εισαγωγή/Κόσμος=0.00%. Εισαγωγή/GDP= 0.0115.
Κομόρες -  Εξαγωγη: 34 Εξαγωγη/Κόσμος=0.00%.
(Εξαγωγη+Εισαγωγή)/GDP= 33.79%.

Κομόρες 100 Γλώσσα
GMT= +3:00.  Tel= 269 (73).  Volt= 220v.  Γεωγραφία: 43.675,-11.892,5

Κομόρες  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Κομόρες, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο