Δυτική Σαχάρα Εξαγωγή Εισαγωγή Εξωτερικου Εμποριου Δυτική Σαχάρα

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Δυτική Σαχάρα EH : Εξαγωγή Εισαγωγή, διεθνοποίηση, Τελωνεία, Διεθνές εμπόριο ...

EENI  Αφρική Εξωτερικου Εμποριου 

Δυτική Σαχάρα -  Εξωτερικου Εμποριου Εξαγωγη Εισαγωγή
WESTERN SAHARA Foreign Trade
Εκατομμύρια USD
Δυτική Σαχάρα -  Εισαγωγή: Εισαγωγή/Κόσμος=0.00%. Εισαγωγή/GDP= 0.
Δυτική Σαχάρα -  Εξαγωγη: Εξαγωγη/Κόσμος=0.00%.

Δυτική Σαχάρα 100 Γλώσσα
GMT= .  Tel= .  Volt= .  Γεωγραφία: -13.136,24.661,5

Δυτική Σαχάρα  Εισαγωγείς  Αγοραστές  Εξαγωγέας  διεθνοποίηση  Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ΑΞΕ  Διεθνές εμπόριο  Στατιστικά  εμπόριο  Χωρα - κινδύνου  Επιχείρηση - Τασεις Έρευνα  Τελωνεία  Μεταφορες  ΑΠΟΘΗΚΕΣ  διανομής  Προώθηση  Προσφορές  ΠανηγύριαEENI -Επιχειρησιακά
ΣΧΟΛΈ

Επιχείρηση Δυτική Σαχάρα, Διεθνές εμπόριο, Εξωτερικου Εμποριου, Εξαγωγη, Export, Εισαγωγή, Import, διεθνοποίηση, Άμεση Ξένη Επένδυση, FDI, Τελωνεία, Παγκοσμιοποίηση, Μεταφορες, Αποθήκες, κατάλογος, Επιχείρηση, εμπόριο